Loading color scheme

ROK ALERGIKA

Alergie na pyl už v lednu
V České republice roste kolem 3 tisíc druhů rostlin, přičemž řádově stovky z nich vytvářejí pylová zrna, která jsou potenciálně schopna vyvolat alergickou reakci. Ve skutečnosti jsou častější příčinou alergických reakcí pylová zrna pouze několika málo desítek rodů rostlin. Pylová sezona se v naší zemi v posledních desetiletích neustále prodlužuje. Většinou trvá od února či března do září až října, například lísky a olše při přechodném oteplení někdy rozkvetou již v polovině ledna. Ve střední Evropě můžeme pylovou sezonu rozdělit na tři hlavní období: jarní, kdy dominuje pyl časných stromů, především čeledi břízovitých a lískovitých, letních s dominancí pylů trav a obilovin a podzimní s dominancí pylu vysokobylinných plevelů, hlavně pelyňku a ambrozie. Pyl se šíří vzduchem, zejména za slunečných a teplých dnů, za větrného počasí může být nesen i na kilometry daleko. Množství pylu v ovzduší klesá za deštivých, chladných a vlhkých dnů. Uvolňování pylu do ovzduší závisí vedle vzdušného proudění také na zralosti pylu, na dosažení určité teploty okolního prostředí, na vlhkosti vzduchu a v mnoha případech rovněž na denní době. Právě odlišné meteorologické podmínky v jednotlivých letech, především teplota vzduchu a vlhkost, jsou jednou z hlavních příčin časových výkyvů v zahájení a průběhu pylové sezóny.

Podstatou alergických onemocnění je působení alergenů na buňky imunitního systému vnímavých jedinců (alergiků), přičemž dochází k rozvoji nepřiměřené alergické reakci, která probíhá ve dvou fázích:

1. Tzv. senzibilizace (přecitlivělost), během které imunitní systém potenciálního alergika rozpozná a zapamatuje si danou látku jako alergen a začne vytvářet protilátky

2. Vlastní alergická reakce, která se již projeví charakteristickými příznaky při každém dalším kontaktu s alergenem

Podle toho, v jakém ročním období tyto alergeny působí, dělíme alergeny na celoroční (roztoči, domácí plísně, švábi, zvířecí alergeny) nebo tzv. sezonní (pyly, venkovní plísně). Jiné dělení se týká prostředí, ve kterém se převážně vyskytují, a z tohoto hlediska je můžeme rozlišovat na alergeny domovní a bytové, alergeny pracovního prostředí (profesní) a alergeny venkovního prostředí. Všechny tyto alergeny se mohou podílet na rozvoji alergické rýmy, zánětu spojivek, kožních alergií, ale i na rozvoji průduškového astmatu.

Příští jaro už bez obtíží. Lékaři budou umět léčit i alergii na břízu pouhou tabletkou.

„V léčbě alergie hraje největší roli, kromě antihistaminik, specifická alergenová imunoterapie,“ zdůrazňuje MUDr. Iva Pončáková, alergo-imunoložka z nemocnice Na Homolce a doplňuje, že tato léčba se používá ve formě injekcí či ve formě kapiček či tablet a je doporučena jak u alergie na časné (jarní) stromy, tak i na trávy a plevele. „Opět i zde se v poslední době s ohledem na spolupráci s pacientem, jeho časovou vytíženost, nutnost dojíždění do ambulance atd. v poslední době preferuje tabletová forma, kdy se tabletka rozpustí pod jazykem bez nutnosti zapití,“ hodnotí své zkušenosti s léčbou alergií a disciplínou pacientů lékařka. Léčba je důležitá nejen s ohledem na snížení či zcela vymizení alergických obtíží, ale zejména také jako prevence před rozvojem bronchiálního astmatu. V současné době je v ČR k dispozici tabletová forma roztočové a trávové alergenové imunoterapie. „V nejbližší době bude již možnost léčit i alergenovou imunoterapií alergii na ambrozii a na podzim tohoto roku by měla být k dispozici tabletová alergenová imunoterapie na alergen břízy (břízovitých), který je největším spouštěčem jarní alergické reakce u naší populace,“ kvituje MUDr. Pončáková.

Prevence je základ
K preventivním opatřením pylového alergika patří například zavírat okna v  odpoledních a večerních hodinách, větrat nad ránem, kdy je koncentrace pylových zrn ve vzduchu nejmenší, převlékat se po příchodu domů z venku již v předsíni a věci uschovat, umývat si pravidelně vlasy, nesušit prádlo venku, nesekat trávu, pobývat venku spíše brzy ráno a po dešti, chránit si oči brýlemi a při jízdě autem nevětrat oknem. A to je pouze výčet doporučení. Jsou zde i další možnosti, do nich ale musíte již zainvestovat, například existují protipylové sítě do oken nebo čističky vzduchu, jejichž nejdůležitějším kritériem by měla být schopnost za jednu hodinu pročistit alespoň trojnásobek objemu vzduchu v místnosti.

Alergie na pyly jarních stromů hrají nyní prim, ale nejsou to jediné alergie, se kterými se může člověk potkat. Například s alergií na roztoče (prach) se můžete setkat během celého roku a není radno ji podcenit. Na rozdíl od alergie na pyl můžete s léčbou začít kdykoliv během roku. Níže naleznete tabulku nejčastějších alergií, se kterými se můžete setkat během celého roku – aneb jaký je rok alergika?

Významné stromové alergeny v ČR (jarní pylová sezona)
strom - doba květu - (měsíc) - Charakteristika

líska - II.-III. - zahajuje pylovou sezonu, zkřížená alergie s břízou, habrem, olší, dubem, bukem

olše - II.-IV. - středně významný alergen, křížená alergie s břízou, lískou, habrem, bukem, dubem

topol - III.-IV. - méně významný alergen, křížená reakce s vrbou a jilmem, spíše způsobuje potíže mechanickým drážděním očních spojivek a nosní sliznice jemným chmýřím, které je součástí létacího aparátu semen, které se objevuje v ovzduší v červnu- v době pylu trav

bříza - III.-V. -  produkuje velké množství pylu, šíří se větrem na značné vzdálenosti, zkřížená alergie s lískou, olší, habrem, dubem, bukem, černým bezem, topolem, platanem, některými travami a pelyňkem
zkřížená alergie s potravinovými alergeny (lískové ořechy, peckovice, malvice, kořenová zelenina, melouny)

jasan - IV.-V. - středně významný alergen, zkřížená alergie malá, a to s vrbou, jilmem, javorem

vrba - III.-V. - horské druhy květ červen-červenec, středně významný alergen, zkřížená alergie s topolem a jilmem

platan - IV.-V. - středně významný až velmi významný alergen, zkřížená alergie s břízovitými, lískovitými, dubem, bukem, kaštanovníkem

habr - IV.-V. - kvete ve 2-3 letých periodách, středně významný, zkřížená alergie s břízou, lískou, olší, dubem, bukem

dub - IV.-V. - středně významný alergen, zkřížená alergie s břízou, lískou, olší

smrk - IV.-V. - smrk kvete v periodách po 4-5letech, borovice kvete každoročně nebo v periodách po 2-3 letech, malý alergologický význam, ale produkce velkého množství pylu s velkým pylovým zrnem(žlutavé lemy, povlaky)- mechanické dráždění sliznic, zkřížená alergie není známa

borovice jedle - V.-VI. - borovice kvete každoročně nebo v periodách po 2-3 letech, jedle v periodách po 2-3 letech (až 6 letech)

bez - IV.(V).-VII.(VIII.) - roste alergologický význam, zkřížené reakce nejsou prozkoumány

lípa - V.-VII. - Pyl je těžký, rychle padá k zemi, potíže vyvolá u citlivých jedinců pouze v těsné blízkosti kvetoucích stromů

 

Tab. 2. Významné trávové alergeny a plevele v ČR (letní a podzimní pylová sezona)
Tráva, plevel - doba květu- (měsíc) - Charakteristika

lipnicovité - V.-VII. - s maximem květu v červnu, patří sem i některé pěstované rostliny kulturní (pšenice, žito, oves, ječmen), vysoká produkce pylu, který se šíří na velké vzdálenosti, velký stupeň zkřížené reaktivity jednotlivých druhů trav (bojínek, jílek, srha, drnavec, troskut)

jitrocel - V.-IX. - středně významný rod, důležitý délkou trvaní květu, zkřížená alergie s melounem

šťovík - V.-VIII.(IX.) - dlouhá délka kvetení, chybí data o zkřížené alergii

kopřiva, drnavec - V.-IX.(X.) - kopřiva je méně významný druh, drnavec významný druh, více zastoupen ve středomořské oblasti, částečná zkřížená reaktivita mezi kopřivou a drnavcem

merlíkovité, laskavcovité - V.-IX.(X.) - silná zkřížená alergie mezi jednotlivými druhy těchto čeledí

pelyněk - VIII.- IX. - alergologicky nejvýznamnější rostlinný rod, maximální uvolňování pylu v květním ovzduší pravidelně od 6.30-10.30h, zkříženě reaguje s potravinovými alergeny zeleniny (mrkev, celer), koření (libeček, koriandr, fenykl, tymián, dobromysl, saturejka), surový (nerafinovaný) slunečnicový olej

ambrozie - VIII.-IX. - produkce velkého množství pylu, dobře létá vzduchem, výskyt v teplejších oblastech ČR- Polabí, Podunajská nížina, křížená alergie s potravinami (meloun, banán) s následkem rýmy či svědění v dutině ústní. Vzhledem k agresivitě a rychlosti šíření její riziko se významně zvyšuje.

Pozn.: Článek byl připraven ve spolupráci s MUDr. Ivou Pončákovou, alergo-imunoložkou z nemocnice Na Homolce.